Duurzaamheid is de vernieuwende drijfveer in de Nederlandse maritieme technologie. Het krijgt veel maatschappelijke aandacht, vaak gestuwd door wetgeving en duurzaamheidsaspecten in overheidsprojecten.

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken, door de innovatieve waarde te subsidiëren. Nadat in december 2016 de Tweede Kamer met een ruime meerderheid een amendement heeft aangenomen om € 4,6 miljoen op de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor 2017 te oormerken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw is er door het ministerie hard gewerkt aan de realisatie van de regeling. In samenwerking met NMT is de regeling uitgewerkt, waarbij de SIS-regeling die in 2014 is gestopt als basis is gebruikt en de evaluatiepunten van de SIS-regeling ter harte zijn genomen. De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is 2 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees hier meer over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Dag van de Duurzaamheid

Eén van de concrete acties voor 2016 was het bekend maken van het duurzame karakter van de sector. NMT had zich ten doel gesteld om een overweldigend aantal duurzame maritiem-technologische oplossingen te verzamelen, die gepubliceerd werden op www.sustainable-maritime-solutions.nl. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2016 jl. is aan boord van het duurzame binnenvaartschip MS Borelli al een totaal van 178 verzamelde oplossingen aangeboden aan Salima Belhaj (Tweede Kamerlid D66) en Brigit Gijsbers (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Lees hier meer over deze dag

Standpunten

NMT behartigt de belangen van het netwerk. Denk hierbij aan beïnvloeding van regelgeving, subsidies vormgeven en binnenhalen voor de branche en bewaking van een level playing field. Op het gebied van duurzaamheid staat NMT achter de volgende standpunten: