Training Maritiem Projectmanagement

De training Maritiem Projectmanagement richt zich in de basis op de professionalisering van de vaardigheden, methoden en technieken in projectmanagement. De nadruk ligt op het opzetten, inrichten en beheersen van maritieme projecten (componenten, systemen of een compleet schip) op een praktische, hanteerbare wijze. In goed samenspel met alle projectbetrokkenen.

 

 

De kern van maritiem projectmanagement is alle aspecten van je project goed te overzien en effectief te managen. Deze training biedt daarvoor de basis en geeft je antwoord op vragen als:

 • Hoe bereid je een project integraal goed voor?
 • Hoe structureer je een project en hoe richt je deze in?
 • Hoe geef je leiding aan je team met medewerkers vanuit verschillende disciplines?
 • Hoe ga je om met wijzigingen in je project?
 • Hoe ga je om met het samenspel tussen het project en de lijnorganisatie?
 • Hoe beheers je een project om binnen de randvoorwaarden resultaten te behalen?
 • Hoe sluit je een project af en hoe draag je een project over?

Een projectmanager heeft de verantwoordelijkheid om binnen gestelde randvoorwaarden (tijd, geld, middelen, kwaliteit) resultaten te behalen. Het succes van jouw project is afhankelijk van hoe goed je het project opzet, structureert, inricht en beheerst. Maar ook hoe je omgaat met het samenspel tussen alle betrokken partijen. Komen al deze aspecten op jouw pad? Dan biedt deze training jou die handvatten die je dagelijks kunt gebruiken om jouw rol met vertrouwen uit te voeren.

Doel

Na afloop van de  training ben je (beter) in staat om:

 • De gehele maritieme projectcyclus te overzien
 • Een gedegen projectplan te maken
 • Doel, resultaat en opdracht te formuleren
 • Te communiceren met alle projectbetrokkenen over het project
 • Een project op te delen en in te richten vanuit een Product Breakdown Structure
 • Activiteiten en resources te plannen, te begroten en hierover te onderhandelen
 • De risico’s en kansen in het project te analyseren en gerichte maatregelen te nemen
 • Besluitvorming toe te passen, bij jezelf, het team en andere projectbetrokkenen
 • Leiding te geven aan het projectteam
 • De beheersing van tijd, geld, middelen en kwaliteit in te richten en te bewaken
 • Effectief de voortgang te volgen, bij te sturen en hierover te rapporteren
 • Projecten af te sluiten en over te dragen

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

 • Essenties van projectmanagement en de kritische succesfactoren
 • De gehele maritieme projectcyclus
 • Definiëring van concrete projectresultaten
 • Communiceren met de opdrachtgever en andere projectbetrokkenen
 • Projecten opdelen, faseren en inrichten (Product Breakdown Structure)
 • Begroten van activiteiten en resources
 • Opstellen van het projectplan
 • Omgaan met projectrisico’s en -kansen
 • Stappen van besluitvorming
 • Samenstelling van en opstarten met het projectteam
 • Het aansturen van het projectteam
 • Het stuurwiel van de projectbeheersing (o.a. Plan-Do-Check-Act)
 • Projectafronding
 • Persoonlijk actieplan

Deze interactieve training kenmerkt zich door de praktische invalshoek. We wisselen theorie af met veel praktische online oefeningen en ook kun je eigen voorbeelden inbrengen. Hierdoor ontstaat de gelegenheid om de door jou opgedane kennis en vaardigheden direct toe te passen en aan te scherpen in jouw eigen project.

Het persoonlijk actieplan bespreek je met je leidinggevende. Van jouw leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij jou faciliteert en ondersteunt bij de toepassing van de praktische opdrachten, waardoor de training Maritiem projectmanagement een optimaal rendement krijgt.

Trainingsmaterialen en online leeromgeving

Voor deze training krijg je het boek Praktisch Projectmanagement. Dit boek biedt een praktische leidraad voor het doelgericht opzetten en beheerst realiseren van allerlei typen maritieme projecten. Methoden, technieken én vaardigheden voor succesvol projectmanagement komen daarbij aan bod. Verder krijg je de map met materialen behorend bij de oefeningen, vragenlijsten, hand-outs en recente artikelen die tijdens de training worden gebruikt.

Doelgroep

De training is bedoeld voor een ieder die nauw bij het projectmanagement proces betrokken is in een coördinerende rol. Dat geldt in het bijzonder voor (aankomende) projectmanagers en projectengineers.

Organisatie

De training wordt door Netherlands Maritime Technology (NMT) verzorgd in samenwerking met NIMO Project Management Instituut.

Trainingsdata

19 september (kick off), 26 september, 10  & 31 oktober

Trainingsduur

3 dagen

Trainingstijden

09.00 tot 17.00 uur

Deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12 personen. Dit om intensieve betrokkenheid mogelijk te maken en voldoende individuele aandacht te kunnen geven.

Locatie

Annage vergaderen & Events: De Reidtûgel 5, 9264 TS, Earnewâld www.annage.nl

Kosten

Trainingsprijs Leden NMT: € 1.650,-
Trainingsmaterialen: € 250,-
Totaal Leden NMT: € 1.900,-

Trainingsprijs Niet-leden: € 2125,-
Trainingsmaterialen: € 250,-
Totaal Niet-leden: € 2.375,-

De vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Benieuwd naar in-company mogelijkheden? Wij verzorgen graag een offerte voor je. Neem contact op met NMT via T 088 44 51 000.

Certificaat

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeannette Lucas-Colijn, Training Manager bij NMT via T 088 44 51 043 of academy@maritimetechnology.nl.