Training Onderhandelvaardigheden in maritieme projecten (stakeholdermanagement II)

Het succes van een project is sterk afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van alle deelnemende partijen. Zeker als het gaat om complexe projecten is het zaak alle activiteiten zorgvuldig op elkaar af te stemmen; een keten is zo sterk als de zwakste schakel.

Stakeholdermanagement richt zich op de vaardigheden, methoden en technieken die nodig zijn om de voortgang van het werk efficiënt te regisseren. Rondom dit thema biedt NMT 2 verdiepingsmodules* aan:

=> Stakeholdermanagement I  – Samenwerken in maritieme projecten
=> Stakeholdermanagement II – Onderhandelvaardigheden in martieme projecten

De modules zijn bestemd voor projectleiders, opdrachtgevers en toeleveranciers, die betrokken zijn bij grootschalige projecten en die weten dat het succes van dergelijke projecten schuilt in de kwaliteit van de samenwerking met álle stakeholders. De modules zijn ook geschikt voor al diegenen die in de praktijk te
vaak last hebben van afschuiftactieken, omslachtige procedures en een eilandcultuur.

* De modules bieden elk een afgerond programma en zijn afzonderlijk te volgen.

Je zit vaak met verschillende partijen om tafel om jouw maritieme projecten succesvol te laten verlopen. Onderhandelen over meerwerk kwesties, leveringsproblemen of kwaliteitsissues, maar ook belangen van de interne afdelingen onderling. Het doel van het overleg is duidelijk: overeenstemming vinden tussen alle betrokken partijen. Ga je dan voor een snel, maar tijdelijk compromis of wil je liever investeren in een lange termijn oplossing? Houd je vast aan je eigen lijn of veer je mee met de prioriteiten van de ander?

In deze training Onderhandelvaardigheden in maritieme projecten staat ‘Excellent onderhandelen’ centraal. Een methodiek om toekomstgericht en probleemoplossend te onderhandelen. Je krijgt zicht op jouw eigen stijl van onderhandelen en leert hoe je de valkuil van een woordenstrijd kunt vermijden.

Heb je interesse in deze training, neem dan contact op met Jeannette Lucas via lucascolijn@marititmetechnology.nl.

Onderdelen

  • 3 communicatieve competenties, nodig voor een succesvol onderhandel gesprek
  • 4 basisprincipes voor  een excellente onderhandeling
  • 5 strategische keuzes, met extra aandacht voor de effecten op korte en lange termijn

Na afloop

  • Ken je het verschil tussen een distributieve en integratieve onderhandeling en weet je wanneer je welke benadering moet kiezen.
  • Herken je defensieve routines tijdens een onderhandeling en weet je hoe je daar professioneel mee om kunt gaan.
  • Heb je inzicht in je eigen stijl van onderhandelen en weet je waar je extra aandacht aan moet besteden om meer uit een onderhandeling te halen.

De module is als volgt opgebouwd

  1. Voorbereidende opdracht; je krijgt ongeveer 2 weken voor de training een instructievideo met twee voorbereidingsopdrachten
  2. Training; gedurende een interactieve en afwisselende dag wordt de lesstof behandeld
  3. Afsluitende opdracht; je werkt een persoonlijk onderhandelpaspoort uit. In een online 1-op-1 gesprek met de docent bespreek je de resultaten van jouw uitwerking en krijg je feedback.

Trainingsdatum

30 november (het individuele gesprek wordt in  overleg ingepland)

Trainingsduur

1 dag training en daarnaast voorbereidingsopdrachten, een opdracht om na de training uit te werken en een afsluitend online 1-op-1 gesprek met de trainer

Trainingstijden

09.00 uur – 17.00 uur

Locatie

Kantoor NMT Rotterdam of andere locatie regio Rotterdam

Kosten

Leden NMT: € 925,-
Niet-leden: €1.150,-

De vermelde bedragen exclusief BTW. Voor de lunch wordt gezorgd.

Als jouw organisatie deel uitmaakt van de CAO Metalektro, dan kan het zijn dat je gebruik kan maken van tegemoetkoming middels een van de ontwikkelfondsen. Ga naar de website van A+O Metalektro voor informatie over de mogelijkheden. Is jouw organisatie aangesloten bij een van de sociale partners in de metaalbewerking, dan kan het zijn dat je gebruik kan maken van een van de regelingen voor scholingstrajecten. Ga naar de website van OOM voor informatie over de mogelijkheden.

Benieuwd naar incompany mogelijkheden? Wij verzorgen graag een offerte voor je. Neem contact op met NMT via T 088 44 51 043.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeannette Lucas-Colijn, Training Manager bij NMT via T 088 44 51 043 of academy@maritimetechnology.nl.