Welke type NMT lidmaatschappen zijn er?

NMT lidmaatschap Scheepswerven

Scheepswerven gevestigd in Nederland met een onberispelijke reputatie mogen een NMT lidmaatschap Scheepswerven aangaan.

Scheepswerven zijn organisaties die schepen en/of andere drijvende objecten bouwen, onderhouden of repareren op eigen of externe locaties.

NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers

Maritieme toeleveranciers gevestigd in Nederland met een onberispelijke reputatie mogen een NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers aangaan.

Maritieme Toeleveranciers zijn organisaties die producten en diensten leveren die bestemd zijn voor de:

 • scheepsbouwindustrie (nieuwbouw/reparatie/jachtbouw/casco)
 • scheepvaart (binnenvaart/zeevaart)
 • offshore
 • baggerindustrie (waterbouw)
 • visserij
 • marine
 • havenbedrijven
 • maritieme toeleveranciers (onderling)

Hieronder vallen ook de technische dienstverleners aan bovengenoemde bedrijfstakken en de private opleiders.

NMT lidmaatschap Geassocieerde Organisaties

Geassocieerde Organisaties gevestigd in Nederland met een onberispelijke reputatie mogen een NMT lidmaatschap Geassocieerde Organisaties aangaan.

Geassocieerde Organisaties zijn organisaties die vallen onder één van de volgende categorieën:

 • zakelijke dienstverleners (zoals bank- en verzekeringswezen, juridische dienstverleners, werving- en selectiebureaus, evenementenorganisaties, media)
 • kennisinstellingen (de niet commerciële instellingen (niet-privaat), bijv. scholen en onderwijsinstellingen)
 • overheid
 • brancheorganisaties
 • rederijen

Het verschil tussen een volwaardig en een geassocieerd lidmaatschap is dat geassocieerde leden geen formele invloed hebben op het verenigingsbeleid.

Aanvraag lidmaatschap

Lidmaatschappen worden aangevraagd via de NMT website. Volgens de statuten worden deze vervolgens voorgelegd aan de ballotage commissie. Onder voorbehoud van bezwaar wordt het lidmaatschap uiterlijk binnen 3 weken na aanmelding al dan niet bevestigd.

Aanvangsdatum NMT lidmaatschap

Lidmaatschap vangt aan op de eerste dag van de volgende maand na het verstrijken van de bezwaartermijn. De contributie wordt ook vanaf deze datum berekend en gefactureerd.

Looptijd

De looptijd van het lidmaatschap is 1 kalenderjaar en wordt automatisch jaarlijks verlengd.

(Uitzondering hierop is de start-up regeling, deze gaat per 12 maanden)

Facturatie

NMT factureert de contributie aan het door het lidbedrijf opgegeven factuur mailadres.

De contributie wordt per kalenderjaar gefactureerd. Bij het aangaan van NMT lidmaatschap wordt het eerste jaar de contributie naar rato gefactureerd.

Verplichte opgave

NMT lidmaatschap Scheepswerven

Voor het bepalen van de contributie is elk lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van de som van lonen en salarissen (waarover loonheffing is verschuldigd) en de maritieme omzet van het vorige kalenderjaar. De opgaves zijn statutair verplicht en worden gebruikt om de prestaties in onze sector te meten en te monitoren. Deze belangrijke branchecijfers worden ingezet voor de belangenbehartiging door NMT. Daarnaast maakt ook de overheid, politiek en media ook gebruik van deze cijfers.

Uiteraard worden alle opgaven vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur voor 50% van de totale bijdrage. Deze dient binnen 30 dagen te zijn voldaan. Deze voorlopige factuur is vastgesteld op basis van de opgave van vorige kalenderjaar.

Bij het versturen van deze eerste factuur ontvangt het lidbedrijf tevens het verzoek om opgave te doen. Deze opgave dient voor eind maart van het lopende kalenderjaar te zijn gedaan.

Zodra NMT de opgave heeft ontvangen wordt de contributie definitief vastgesteld. Een eventueel verschil in de voorlopige contributiefactuur voor de eerste 50% wordt met de factuur voor de laatste 50% verrekend.

Indien er, ondank herhaalde verzoeken, geen opgave is gedaan wordt er door de directie van NMT een inschatting van de contributie gemaakt. Tevens wordt er dan een toeslag in rekening gebracht voor de extra werkzaamheden. Deze toeslag bedraagt tussen de € 1.500,- en € 2.000,- per lidmaatschap per jaar.

Voor klachten of vragen over de contributie kan contact worden opgenomen met NMT:

E finance@maritimetechnology.nl
T 088 445 10 51

NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers

Voor het bepalen van de contributie is elk lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van de maritieme omzet  en het aantal medewerkers over het vorige kalenderjaar. De opgaves zijn statutair verplicht en worden gebruikt om de prestaties in onze sector te meten en te monitoren. Deze belangrijke branchecijfers worden ingezet voor de belangenbehartiging door NMT. Daarnaast maakt ook de overheid, politiek en media ook gebruik van deze cijfers.

Uiteraard worden alle opgaves vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur die binnen 30 dagen voldaan dient te worden. Deze voorlopige factuur is vastgesteld op basis van de opgave van het vorige kalenderjaar.

Bij het versturen van deze eerste factuur ontvangt het lidbedrijf tevens het verzoek om opgave te doen. Deze opgave dient voor eind maart van het lopende kalenderjaar te zijn gedaan.

Zodra NMT de opgave heeft ontvangen wordt de contributie definitief vastgesteld. Een eventueel verschil in contributie voor het eerste gefactureerde deel wordt met de tweede factuur gecrediteerd of gedebiteerd.

Indien er, ondank herhaalde verzoeken, geen opgave is gedaan wordt er door de directie van NMT een inschatting van de contributie gemaakt. Tevens wordt er dan een toeslag in rekening gebracht voor de extra werkzaamheden. Deze toeslag bedraagt tussen de € 500,- en € 1.000,- per lidmaatschap per jaar.

Voor klachten of vragen over de contributie kan contact worden opgenomen met NMT:

E finance@maritimetechnology.nl
T 088 445 1051

NMT lidmaatschap Geassocieerde Organisaties

Voor het bepalen van de contributie is elk lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van het aantal maritieme FTE. De opgaven zijn statutair verplicht en worden gebruikt om de prestaties in onze sector te meten en te monitoren. Deze belangrijke branchecijfers worden ingezet voor de belangenbehartiging door NMT. Daarnaast maakt ook de overheid, politiek en media ook gebruik van deze cijfers.

Uiteraard worden alle opgaven vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur die binnen 30 dagen voldaan dient te worden. Deze voorlopige factuur is vastgesteld op basis van de opgave van het vorige kalenderjaar.

Bij het versturen van deze eerste factuur ontvangt het lidbedrijf tevens het verzoek om opgave te doen. Deze opgave dient voor eind maart van het lopende kalenderjaar te zijn gedaan.

Zodra NMT de opgave heeft ontvangen wordt de contributie definitief vastgesteld. Een eventueel verschil in contributie voor het eerste gefactureerde deel wordt met de tweede factuur gecrediteerd of gedebiteerd.

Indien er, ondank herhaalde verzoeken, geen opgave is gedaan wordt er door de directie van NMT een inschatting van de contributie gemaakt. Tevens wordt er dan een toeslag in rekening gebracht voor de extra werkzaamheden. Deze toeslag bedraagt tussen de € 500,- en € 1.000,- per lidmaatschap per jaar.

Voor klachten of vragen over de contributie kan contact worden opgenomen met NMT:

E finance@maritimetechnology.nl
T 088 445 1051

Stemrecht

Alle leden hebben stemrecht met uitzondering van de Geassocieerde Organisaties.

Hoe kan ik een bedrijfsprofiel plaatsen?

De bedrijvengids is een populair onderdeel op de NMT website en de plek om jouw bedrijf te etaleren. Uitsluitend leden hebben een profiel op de NMT website. Ieder lid heeft een eigen bedrijfsprofiel, dat bestaat uit een Engelstalige bedrijfsomschrijving, NAW-gegevens, foto, logo en een bedrijfsfilm. Ook worden nieuwsberichten van jouw bedrijf hieraan gekoppeld. Je kunt jouw bedrijfsgegevens, logo-, fotobestanden en bedrijfsfilm bij ons aanleveren via  members@maritimetechnology.nl. Het materiaal wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst geplaatst en hier ontvang je een bevestiging over.

Hoe kan ik het bedrijfsprofiel wijzigingen?

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via members@maritimetechnology.nl.

Na ontvangst van je mail bericht zal NMT de wijzigingen doorvoeren en deze aan je bevestigen.

Hoe kan ik nieuws voor de nieuwsbrieven aanleveren?

Persberichten van leden worden geplaatst op de website, in de nieuwsbrief en op Social Media. Persberichten kan je sturen naar press@maritimetechnology.nl.


Hoe kan ik mij in of uitschrijven voor de Clipper?

Via Membership kan je in- of uitschijven voor de Clipper: members@maritimetechnology.nl

Opzeggen NMT lidmaatschap

Het NMT lidmaatschap kan per 31 december van elk kalenderjaar worden opgezegd. Opzeggingen dienen uiterlijk vóór 1 oktober te zijn ingediend via www.maritimetechnology.nl/opzeggen 

Hoe kan ik personen toevoegen aan of uitschrijven aan het NMT lidmaatschap?

Dat kan door middel van het volgende formulier: www.maritimetechnology.nl/wijzigen

Hoe kan ik uitnodigingen voor NMT evenementen ontvangen?

Via Membership kan je aan- of aanmelden: members@maritimetechnoly.nl. Dit is voorbehouden aan leden.

Waarom hanteert NMT een ‘no show fee’?

NMT let constant op de kosten en ziet toe dat de contributiegelden effectief worden ingezet. Logisch dus dat NMT probeert zo economisch mogelijk benodigdheden in te kopen of te huren. Voor deelnemers die zich hebben aangemeld wordt rekening gehouden met beschikbare ruimte, catering en de inhuur van audio/videomaterialen. Indien deelnemers zich niet afmelden, worden deze kosten letterlijk voor niks gemaakt!

De ‘no show fee’ dekt deze kosten. Door simpelweg de kosten in rekening te brengen bij de deelnemers voor wie de kosten gemaakt zijn, kan NMT ook in de toekomst veel evenementen toegankelijk houden en vrij van entree blijven aan bieden.

Lees hier meer over de ‘no show fee’

Hoe wijzig ik mijn e-mailvoorkeuren?

Dat kan via de ontvangen direct mailing. Onderaan staat een link, ‘E-mail voorkeuren’, waar je je persoonlijke informatiebehoefte kunt samenstellen. Je ontvangt dan alleen die berichten die voor jou interessant zijn.

Wie is mijn contactpersoon voor het NMT lidmaatschap?

Elk lidbedrijf heeft zijn eigen contactpersoon. Is deze persoon voor jou onbekend, dan kun je dit opvragen via members@maritimetechnology.nl of via T 088 44 51 044.

Ook voor al je administratieve vragen rondom het lidmaatschap kun je contact opnemen met NMT via bovengenoemd mailadres en telefoonnummer.