Missie

Netherlands Maritime Technology is de brancheorganisatie van het sterke, innovatieve en internationaal concurrerende netwerk van Nederlandse scheepswerven, maritieme toeleveranciers en dienstverleners. Met passie en trots werken wij aan het realiseren van de gezamenlijke belangen van onze leden binnen de thema’s Trade, Innovation en Human Capital.

Visie

De Nederlandse maritiem-technologische sector wordt geconfronteerd met toenemende, wereldwijde concurrentie en protectionisme. Het is onze overtuiging dat onze sector zich moet onderscheiden op de gebieden kennis, duurzaamheid en innovatie. Netherlands Maritime Technology versterkt dit onderscheidend vermogen door activiteiten en projecten te initiëren, samenwerking te stimuleren en een level playing field te bewaken.