Onder deze categorie vallen de bij NMT aangesloten scheepswerven die actief zijn in de binnenvaart en/of visserij. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele onderwerpen binnen de categorie besproken en vindt een open discussie plaats. Op deze wijze kan van elkaar worden geleerd en wordt gezamenlijke vooruitgang geboekt. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: technische voorschriften, innovatieve ontwikkelingen, veilig en gezond werken, milieu en duurzaamheid.

Commissieleden

Benjamin Grefkens (voorzitter) – Neptune Shipyards
Nick Bakker (secretaris) – Netherlands Maritime Technology

Jacques den Breejen – Shipyard Den Breejen
Simon Provoost – Concordia Damen
Klaas Hoekman – Hoekman Shipbuilding
Rinus Kooiman – Scheepswerf Kooiman
Pier Meinderts – Thecla Bodewes Shipyards
Vincent Bekker – Scheepswerf en Machinefabriek Vahali

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met secretaris Nick Bakker via T 088 44 51 033 of E bakker@maritimetechnology.nl.