De leden vormen het klankbord van Netherlands Maritime Technology. Je kan participeren in allerlei commissies. Hier vind je een overzicht van de huidige commissieleden groep. Wil je ook deelnemen aan één van de commissies? Neem dan contact op met de secretaris, te vinden via de betreffende commissiepagina.

Antitrust Policy Statement

Alle commissieleden van NMT zijn bekend met en handelen volgens het
NMT Antitrust Policy Statement.

Commissies

Exportcommissie

Innovatiecommissie

Human Capital Commissie

Duurzaamheidscommissie

Financieringscommissie

Communications Commissie

Arbo & Milieu Commissie

Categorie Zeescheepsnieuwbouw

Categorie Zeescheepsreparatie

Categorie Binnenvaart & Visserij

Categorie Superjachtbouw