Verschillende leden die betrokken zijn bij zeescheepsnieuwbouwwerven zijn in deze commissie verenigd. Er worden branchedossiers opgepakt en de agenda wordt jaarlijks vastgesteld. Het doel van deze commissie is thematische sessies organiseren, die voor dit deel uit de achterban interessant zijn. De thematische sessies kunnen gaan over technische regelgeving, onderwijs, financiering en R&D. Het doel is standpuntvorming en lering. De bijeenkomsten vinden roulerend plaats op locaties van ledenwerven.

Commissieleden

Barkmeijer Shipyards BV Jos de Groot Voorzitter
Damen Schelde Naval Shipbuilding BV Hein van Ameijden
Damen Shipyards Group Arnout Damen
GS Yard BV Eddy Boer
Holland Shipyards BV Marco Hoogendoorn
Koninklijke Niestern Sander BV Jan Doorduin
Neptune Shipyards BV Benjamin Grefkens
Royal Bodewes Herman Bodewes
Royal IHC Gerben Eggink
Scheepswerf Bijlsma Tjeerd Wiebe Bijlsma
Scheepswerf Ferus Smit BV Ferus Smit
Kooiman Marine Group Rinus Kooiman
Ship and Steelbuilding (SAS) Roelof Kregel
TB Shipyards Group Thecla Bodewes
VEKA Group Peter Versluis

 

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met secretaris Arnold de Bruijn via T 088 44 51 037 of E .