De Exportcommissie dient als een klankbord voor het beleid van onze vereniging op het gebied van de exportpromotie. Leden van de commissie worden bijvoorbeeld gevraagd naar hun mening over deelname van NMT aan bepaalde vakbeurzen of over het opzetten van een handelsmissie naar een bepaald land. De leden van de commissie denken actief mee over mogelijke nieuwe activiteiten op exportgebied vanuit NMT. Daarnaast wordt er vanuit het bureau altijd een presentatie gegeven over een relevant onderwerp op het gebied van marktinformatie. Kennisuitwisseling en de gelegenheid tot netwerken zijn ook belangrijke redenen voor deelname uit de commissie vanuit de achterban. In de regel zijn er drie commissievergaderingen per jaar, afwisselend bij verschillende commissieleden op kantoor.

Commissieleden

Sieger Sakko – Hatenboer-Water BV (voorzitter)
Michel Koopman – Netherlands Maritime Technology (secretaris)
Bart van den Hamer – AEGIR-Marine BV
Antoinette Willemsen – CSI Control Systems
Hilco Oortwijn – ERIKS BV
Eric van Dijk – Heinen & Hopman Engineering BV
Danny Schleicher – Rubber Design BV
Wim Jenniskens – VDL Klima BV
Bianca Hiati – Veth Propulsion BV
Jelle Westerhof – Emigreen
Enes Seta – Twentsche Kabelfabriek
Joëlla Lucas – Netherlands Maritime Technology
Roel de Graaf – Netherlands Maritime Technology
Evy Menheere – Netherlands Maritime Technology

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met secretaris Michel Koopman via T 088 44 51 023 of E koopman@maritimetechnology.nl.