Beknopte geschiedenis Netherlands Maritime Technology

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) verbindt, vertegenwoordigt en versterkt de complete maritieme maakindustrie van Nederland. Het ledenbestand beslaat scheepsbouwers, maritieme toeleveranciers en geassocieerde bedrijven.

Scheepsbouwtak

De wortels van de scheepsbouwtak van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) gaan terug tot het jaar 1900. In 1900 werd de SV Hoogezand opgericht door een groep van zestien scheepswerven. Veel van die scheepswerven zijn niet meer in bedrijf maar anno 2021 is Royal Bodewes nog steeds lid van NMT.

CEBOSINE

In 1917 werd de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland (C.B.S.N./CEBOSINE) opgericht. De ledenlijst bij oprichting en vele andere stukken zijn helaas verloren gegaan. Tijdens het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 is het CEBOSINE kantoor met bijbehorend archief volledig verwoest. Vanaf de oprichting in 1917 tot 1940 zijn alleen de statuten en handgeschreven bestuursnotulen vanaf 1936 bewaard gebleven die toevallig bij één van de bestuursleden thuis lagen. Wel bekend is dat het bestuur bestond uit zeven bestuursleden. Voorlopers van bedrijven zoals Damen Schelde Naval Shipbuilding, Royal IHC, De Hoop Lobith en Nieuwenhuijsen Scheepsbouw waren lid.

Scheepsbouw Conferentie (SC)

In 1935 werd de Scheepsbouw Conferentie (SC) opgericht. Twaalf leden sloten zich aan, voornamelijk middelgrote tot grote scheepswerven uit West-Nederland. In 1936 sloten nog eens zeven scheepswerven zich aan en viel er één af. In 1938 traden er nog twee toe. De ledenlijst omvatte o.a. alle scheepswerven die in 1965 zijn opgegaan in IHC Holland BV en waarvan Royal IHC nu de rechtsopvolger is. De Schelde in Vlissingen, die in 2000 is overgenomen door Damen Shipyards Group, was ook lid.

Samenvoeging CEBOSINE & Scheepsbouw Conferentie (SC)

In 1951 voegden de scheepsbouwverenigingen CEBOSINE, met overwegend kleine en middelgrote werven als lid en de SC, die de grote werven vertegenwoordigde, zich samen. Helaas zag de SV Hoogezand toen af van de samenwerking.

Commissie Keyzer stuurt aan op oprichting Stichting Nederlandse Scheepsbouwindustrie

Aan het eind van de jaren vijftig ontstond overcapaciteit in de wereldscheepsbouw en Nederlandse scheepswerven ervaarden hinder van Japanse concurrentie. Om dat tegen te gaan, zocht de CEBOSINE op Europees niveau de samenwerking. De Japanse concurrentie was ook de aanleiding voor instelling van de Commissie Nederlandse Scheepsbouw 1965 (Commissie Keyzer), op initiatief van de CEBOSINE na overleg met het ministerie van Economische Zaken. Als uitvloeisel van het Rapport Keyzer, uitgebracht in 1966, richtte de CEBOSINE, samen met de SVH, in 1967 de Stichting Nederlandse Scheepsbouwindustrie (SNSI) op. De SNSI moest zich intensief bezighouden met de herstructurering van de Nederlandse scheepsbouw.

Fusie CEBOSINE, SV Hoogezand & SNSI leidt tot Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI)

De SNSI opereerde onafhankelijk en naast de brancheorganisaties en was zeer effectief. Naarmate de herstructurering vorderde of door de feitelijke ontwikkelingen werd achterhaald, verminderde ook het takenpakket en de rol van de SNSI. Door de ernstige crisis in de scheepsbouw in de jaren tachtig, werd het realiseren van kostenreductie noodzakelijk en besloot men tot de fusie van CEBOSINE, SV Hoogezand en SNSI. In 1988 werd zo de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) opgericht.

Maritieme toeleveranciers verenigen zich

Na een gezamenlijke behoefte van de branche en EVD (nu Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland – RVO) om één aanspreekpunt voor export te hebben, werd Stichting Holland Marine Equipment (HME) in 1986 opgericht. Het waren vooral bedrijven, die reeds actief waren op de maritieme exportmarkt, die het belang van een dergelijke vereniging inzagen. Al snel ontstond een hechte, pionierende exportclub. Hans Koomen van Schottel Nederland BV was de eerste voorzitter. Al in het eerste jaar werd een gezamenlijke Nederlandse beursdeelname georganiseerd aan de beurs Marintec in Shanghai. Bij de oprichting waren 15 bedrijven betrokken. Een aantal zijn nu nog steeds bekende namen én nog steeds lid van NMT: IHC Lagersmit, Machinefabriek Winel BV, Maprom Engineering BV, ECONOSTO (nu: ERIKS), CSI Control Systems, Schottel Nederland BV, Radio Holland en Heinen & Hopman. In 1993 fuseerde de Stichting Holland Marine Equipment met de branchevereniging Vereniging van Leveranciers van Maritieme Apparaten en Diensten (VLMA) en ontstond de Vereniging Holland Marine Equipment.

In 2003 wordt een lokaal initiatief in het leven geroepen. Een groep leden richt een Holland Marine House China op. Later volgen dergelijke initiatieven in Vietnam, Brazilië en Rusland, met wisselend succes.

Ontstaan Netherlands Maritime Technology (NMT)

In 2008 besluiten de scheepsbouwers en maritieme toeleveranciers de handen ineen te slaan. De VNSI en VHME verenigen zich in 2008 in de vereniging Scheepsbouw Nederland. In 2012 wordt besloten tot het oprichten van een lokaal kantoor in Singapore: HME Singapore Branch. Eind 2014 wordt dit kantoor vanuit kostenoverwegingen echter weer gesloten.

In 2014 verandert Scheepsbouw Nederland in de internationaal meer aansprekende entiteit Netherlands Maritime Technology Association. De VNSI en VHME, namen die tot dan toe nog regelmatig naar voren kwamen, verdwijnen naar de achtergrond. De complete Nederlandse maritieme industrie treedt vanaf dat moment met één duidelijk, internationaal gezicht naar buiten.

Credits

Bovenstaande geschiedenisbeschrijving werd opgesteld met hulp van Gebrand Moeyes, die met veel liefde en passie zich belangeloos heeft vastgebeten in het uitpluizen van de geschiedenis van de scheepsbouwwortels van NMT.

De belangrijke jaartallen op een rij

1900 Oprichting SV ‘Hoogezand’
1917 Oprichting CEBOSINE (Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland)
1930 SV Hoogezand formeel geregistreerd
1935 Oprichting Scheepsbouw Conferentie (SC)
1951 Samenvoeging SC en CEBOSINE
1967 Oprichting Stichting Nederlandse Scheepsbouwindustrie (SNSI)
1986 Oprichting Stichting Holland Marine Equipment
1988 Oprichting Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI)
1993 Fusie Stichting Holland Marine Equipment met de branchevereniging VLMA (Vereniging van Leveranciers van Maritieme Apparaten en Diensten), ontstaan Vereniging Holland Marine Equipment (VHME)
1993 Oprichting Stichting BOS (Bedrijfsontwikkeling Scheepsbouw en Industrie)
2003 Oprichting eerste lokale initiatief van VHME: Holland Marine House China
2006 Oprichting Holland Marine Projects BV (HME BV)
2008 Bundeling VNSI en Vereniging Holland Marine Equipment in Vereniging Scheepsbouw Nederland
2008 CMTI (Centrum voor Maritieme Technologie en Innovatie) wordt de nieuwe naam van Stichting BOS
2012 Oprichting HME Singapore Branch
2014 Oprichting Netherlands Maritime Technology Association, Netherlands Maritime Technology BV, Netherlands Maritime Technology Foundation en Netherlands Maritime Technology Singapore Branch
Eind 2014 Sluiting Netherlands Maritime Technology Singapore Branch

Jubileumboek

In 2011 is wegens het 25-jarig bestaan van Vereniging Holland Marine Equipment het jubileumboek HME: 25 jaar pionieren uitgebracht. 

Stadsarchief

In het najaar van 2018 is het NMT archief overgebracht naar het Stadsarchief Rotterdam en daar in beheer gegeven. Talloze documenten van NMT en bovengenoemde organisaties zijn opgeborgen en veiliggesteld in een rij dozen van 7 m.