Netherlands Maritime Technology heeft diverse strategische partners:

SEA Europe

SEA Europe (European Shipyards’ and Maritime Equipment Association) is de stem van de Europese maritiem-technologische industrie in Brussel. SEA Europe bevordert, ondersteunt en behartigt de belangen van de Europese scheepswerven en maritieme toeleveranciers bij de Europese instellingen. Via haar uitgebreide netwerk van stakeholders en beleidsmakers probeert SEA Europe tijdig en efficiënt in te spelen op Europese wetgevings- of andere initiatieven om zo de best mogelijke resultaten te behalen voor haar leden en de bedrijven in de sector. SEA Europe is ook het secretariaat van het Technologisch Platform ‘Waterborne’.

De Europese maritiem-technologische industrie genereert een jaaromzet van € 91 miljard en stelt meer dan 900.000 mensen te werk. De sector bouwt, herstelt, onderhoudt of converteert zeer complexe scheepstypes en produceert verfijnde scheepsuitrusting en technologie voor commerciële en defensiedoeleinden.

NMT is een actief lid van SEA Europe en heeft zo toegang tot de Europese instellingen en kan aldus de Europese besluitvorming mee beïnvloeden in het belang van haar leden.

www.seaeurope.eu

CESA

CESA vertegenwoordigt onder meer de belangen van de Europese scheepsbouwindustrie in 17 Europese lidstaten, alsook – meer en meer – van de maritieme toeleveranciers in deze landen. CESA heeft een waarnemersstatuut in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in London en in deze context wordt NMT gerepresenteerd door CESA in plaat van SEA Europe.

www.cesa-shipbuilding.org

SMRC Group

De Ship Maintenance, Repair and Conversion (SMRC) Group is een onafhankelijke werkgroep van SEA Europe met een eigen contributiesysteem. De Europese SMRC vertegenwoordigt een jaarlijkse productiewaarde van € 2,9 miljard, 20.000 FTE en 88 bedrijven. Doordat de scheepsreparatie haar eigen specifieke kenmerken heeft, heeft SMRC in Brussel een eigen lobby opgezet. Netherlands Maritime Technology voert het secretariaat van de SMRC Group.

www.seaeurope.eu/smrc

Stichting Nederland Maritiem Land

Nationaal is Netherlands Maritime Technology aangesloten bij Stichting Nederland Maritiem Land (NML). NML verbindt alle bedrijven die werkzaam zijn in de maritieme deelsectoren met elkaar en met de overheid en de kennisinstellingen. De toegevoegde waarde van de stichting zit onder meer in versterking van de individuele maritieme branches door gezamenlijk branche-overstijgende initiatieven te nemen. NML promoot Nederland als maritieme natie.

NML wordt privaat gefinancierd en op projectbasis wordt getracht co-financiering binnen te halen, dat volledig aan de projecten besteed zal worden. Individuele ‘maritime leading firms’ en maritieme brancheverenigingen dragen de structuur van NML en samen vormen ze een breed bestuur dat de gehele maritieme sector weerspiegelt.

www.maritiemland.nl

FME

Netherlands Maritime Technology is strategisch partner van FME. FME is Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie. FME is actief belangenbehartiger voor haar leden op nationaal en internationaal niveau, biedt dienstverlening aan individuele lidbedrijven en aan clusters van lidbedrijven en ondersteuning aan 105 brancheorganisaties.

www.fme.nl