Netherlands Maritime Technology zet zich in om het netwerk op allerlei wijzen te faciliteren. De brancheorganisatie biedt professionele ondersteuning bij projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit. De centrale thema’s zijn Trade, Innovation en Human Capital.

Zoeken in projecten

Zoeken op onderwerp

Nederlandse Autonome Veerponten Innovatie Stappenplan (NAVIS)

Het MIIP Navis onderzoekt de stapsgewijze introductie van autonome veerponten op Nederlandse binnenwateren. Onder invloed van recente technologische ontwikkelingen ontstaat er een toenemende belangstelling van…

Mari4_YARD

Gebruikersgerichte oplossingen voor een flexibele en modulaire productie in kleine en middelgrote scheepswerven Toonaangevende Europese scheepsbouw komt voort uit de complexiteit, kwaliteit, maatwerk, levertijd en…

Interreg North Sea Region: WASP

Het Europese Interreg programma voor de Noordzee-regio faciliteert transnationale samenwerking tussen 49 regio’s in 7 landen in de Noordzee regio om de belangrijkste uitdagingen, waar…

TEAMS (Teaching Entrepreneurship Advancing the Maritime Sector)

Het aanmoedigen van design thinking, het aanleren van soft skills en ondernemerschap zijn de uitdagingen waarmee moderne maritieme onderwijsinstellingen worden geconfronteerd om de kloof tussen…

Partnership for International Business: Shipbuilding Cluster Indonesia

In december 2018 hebben een aantal bedrijven, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Netherlands Maritime Technology (NMT) hun handtekening gezet onder het convenant Partners…

Programma ‘Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid’

Rotterdam-Zuid verjongt. Deze jonge bevolking gaat een belangrijke rol spelen in Rotterdam en de regio. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat het relatief lage opleidingsniveau van…

NAVAIS

NAVAIS is een meerjarig onderzoeks- en innovatieproject voor de scheepsbouwindustrie. De resultaten van NAVAIS zullen de efficiëntie in ontwerp en flexibiliteit in productienetwerken verhogen. In…

MIIP Zero Emissie Veerponten

In 2017 is er een coalitie gevormd om de haalbaarheid van zero emissie veerponten in Nederland te onderzoeken. Deze coalitie bestaat uit Twynstra Gudde, Netherlands…

MIIP: Forum Europa

Forum Europa is een van de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) die jaarlijks worden georganiseerd door het Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML) en…

Yacht Builders Academy, hét (kennis-)centrum voor innovatie en vakmanschap binnen de jachtbouw

De Yacht Builders Academy (YBA) is een samenwerkingsplatform van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het verhogen van de kwalitatieve- en kwantitatieve in-en…