NMT verbindt, vertegenwoordigt en verstrekt de Nederlandse Maritieme maaktindustrie

 

Gezamenlijk belang

Allereerst behartigt de vereniging de gemeenschappelijke belangen. Denk hierbij aan:

 • Beïnvloeding van regelgeving
 • Vormgeving en binnenhalen van subsidies voor de branche
 • Beïnvloeding van de politieke agenda in Den Haag, Brussel en Londen (IMO)
 • Bewaking van een ‘level playing field’ zoals aanpakken van handelsbelemmeringen
 • Agendering van financierings – en garantieproblematiek
 • Bepleiting van innovatiestimulering door overheid
 • Versterking van positief sectorimago
 • Bevordering van goed maritiem onderwijs
 • Aantrekking van jongeren voor de branche

Deze zaken zijn van grote impact op jouw onderneming, maar kunnen vaak alleen branchebreed aangepakt worden.

Individueel belang

Naast het gemeenschappelijk belang zijn er ook individuele belangen voor alle lidbedrijven:

 • Exportbevordering
 • Wereldwijde marktinformatie
 • Collectieve beursdeelnames en handelsmissies
 • Bevordering van innovatieve ketensamenwerking
 • Initiëren en managen van Nederlandse en Europese innovatieprojecten
 • Organisatie van innovatieseminars op technische onderwerpen
 • Aanvullende trainingen voor maritieme professionals
 • Aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma voor zeescheepsreparatiewerven

En verder

 • Een compleet maritiem netwerk met meer dan 50 ledenevenementen per jaar
 • Professionele projectondersteuning
 • Inkoop-, verkoop- en werfvoorwaarden
 • Reductie deelnemerstarief openbare Netherlands Maritime Technology evenementen
 • Advies over arbeidsomstandigheden, financiering, human capital, innovatie, internationaal ondernemen, milieu, overheidscontacten, public relations, regelgeving en statistieken